Požární ochrana

Souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Požární ucpávky

Požární ucpávky se používají v obytných budovách, průmyslových halách, skladech atd. Požární odolnost definuje norma ČSN 13501 – 2, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a musí vykazovat mezní stav celistvosti E a limitních hodnot na neohřívaném povrchu konstrukce I.

Protipožární ucpávky slouží jako preventivní požární ochrana, jejichž úkolem je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru.

Vzhledem k tomu, že se od roku 1998 téměř výhradně zabýváme pouze touto činností, získali jsme za dobu našeho působení řadu významných zakázek. V Čechách jsou to mimo jiné akce jako OC Chodov, Olympia Brno a Olomouc, Ikea Brno, Škoda Auto Mladá Boleslav, Hyundai Nošovice, Avion Shopping park Brno, Hala Rondo Brno, řízení letového provozu a IVC na letišti Leoše Janáčka Mošnov a další. Na Slovensku jsou to akce jako Kia Žilina, Digital Park Bratislava, Park One Bratislava, Sony Nitra, Velux Partizánské, River Park Bratislava, Hotel Mercure Bratislava, Foxconn Nitra, AUO Trenčín.

Pro montáž protipožárních ucpávek používáme systémy firem Intumex, Promat, Hilti, Pyroplex, Dunamenti

Fire seals