Požární ochrana

Souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Protipožární nátěry a nástřiky

Slouží k protipožární ochraně nosných stavebních konstrukcí (dřevo, ocel, beton). Předností je rychlá aplikace a s tím spojená i nižší cena oproti obkladům. Nevýhodou je ale menší oblast použití.

Zvyšují požární odolnost až o 180 minut.

Fire paints and coatings