Požární ochrana

Souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Protipožární omítkoviny

Omítka se používá pro požární ochranu ocelových nosníků. Jedná se o strojní sádrovou omítku pro požární ochranu ocelových nosníků a sloupů, spřažených stropů z trapézového plechu a betonu, železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů a sloupů i nosníků. Tímto způsobem lze navýšit odolnost až na 180 minut.

Fire renders