Požární ochrana

Souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Požární obklady

Lze použít pro obklady vzduchotechnických kanálů, odtahů tepla a kouře, kabelových žlabů, železných, dřevěných a betonových konstrukcí. Obklad z požárně ochranných desek má za úkol zajistit, že kritická teplota ocelové konstrukce bude dosažena až po uplynutí daného času. Použitý materiál obkladu je závislý na požadované hodnotě požární odolnosti. Protipožárními obklady lze zvýšit odolnost až na R180

Fire wall